“Үндэсний Цэцэрлэгт Хүрээлэн” НӨҮГ-ын авто зогсоол төсөл