Өлзийт хорооллоос-Шувуун фабрик чиглэлийн 9.06 км авто зам барих төсөл