Нийслэлийн Засаг захиргааны 1 дүгээр байр буюу Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын байрыг буулгаж шинээр барих төсөл