Хувьсгалчдын авво замаас Хайлаастын авто зам хүртэлх 2,8 км авто зам барих төсөл