Хан-Уул дүүргийн Ахмадын сувилалын барилга барих төсөл