Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай