Налайх Барилгын Материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк