Үйлдвэрлэл, инновацийн газар

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг. Лхагвасүрэнгийн гудамж Нийслэлийн засаг захиргааны V байр +976-77111295 idia.info@ulaanbaatar.mn
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭС : 70111298 БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС : 70111290 ИННОВАЦИЙН ХЭЛТЭС : 70111291