Үйлдвэрлэл, инновацийн газар

14200 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, С.Амарын гудамж, Соёлын төв өргөө Г корпус +976-77111295 idia.info@ulaanbaatar.mn
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭС : 70111298 БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС : 70111290 ИННОВАЦИЙН ХЭЛТЭС : 70111291