Ховд аймгийн старт-ап бизнес эрхлэгч залуучууд Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газрын дэргэдэх "Улаанбаатар инновацын төв"-ийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судаллаа

Ховд аймгийн старт-ап бизнес эрхлэгч залуучууд Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газрын дэргэдэх "Улаанбаатар инновацын төв"-ийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судаллаа

Тус аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дарга залуучуудаа дэмжиж Улаанбаатар хотод туршлага судлах ажлыг зохион байгуулж байна.