Хонконгийн их сургуулийн Ази дахь дээд боловсролын судалгааны консорциумын төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа

Хонконгийн их сургуулийн Ази дахь дээд боловсролын судалгааны консорциумын төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа

Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, Үйлдвэрлэл, Инновацын Шинжлэх ухаан, технологийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Жаргалмаа Хонконгийн их сургуулийн Ази дахь дээд боловсролын судалгааны консорциумын Судалгаа, хөгжүүлэлтийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн  ноён Вэс Тэтэрийг 10 сарын 01-ний өдөр хүлээн авч уулзан Улаанбаатар инновацын төв болон хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийг танилцуулж, цаашид хамтран ажиллах боломжуудын талаар санал солилцлоо.