Нийслэлийн Сэтгүүлчдийн нэгдсэн холбоотой хамтран ажиллах “Санамж бичиг” байгууллаа

Нийслэлийн Сэтгүүлчдийн нэгдсэн холбоотой хамтран ажиллах “Санамж бичиг” байгууллаа

Нийслэлийн Сэтгүүлчдийн нэгдсэн холбоотой хамтран ажиллах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, мэдээлэл солилцох байдлаар хамтын ажиллагааны санамж бичгийг 2019 оны 07 сарын 03-ын өдөр байгууллаа. Тус холбоо нь Улаанбаатар хотын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалж ажилладаг байна.