Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын төлөөлөгчид “Улаанбаатар инновацийн төв"-тэй танилцлаа

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын төлөөлөгчид “Улаанбаатар инновацийн төв"-тэй танилцлаа

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Л.Энхбат тэргүүтэй 35 төлөөлөгчид Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газрын дэргэдэх “Улаанбаатар инновацийн төв”-ийн үйл ажиллагаатай танилцаж бизнес эрхлэгчдийг дэмжих талаар туршлага судаллаа. Танилцах аяллын үер төлөөлөгч нарт “Инновацийн үндсэн ойлголт”, “Инновацийн экосистемийг бүрдүүлэхэд төрийн оролцоо” сэдвээр танилцуулах мэдээлэл хийгдлээ.