Байгууллагын хамтран ажиллаж буй байгууллага

Байгууллагын нэр: "АНРИД" ХХК 

Хаяг: СБД 8-р хороо Лхагвасүрэнгийн гудамж, Нийслэлийн Засаг Захиргааны V байр

Цахим хаяг: https://www.unread.today/

Эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл: Улаанбаатар инновацын төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад удирдлагаар хангах, хяналт  тавих, үр дүнг дээшлүүлэх, хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм, журмыг мөрдүүлэн ажиллах чиг үүрэгтэй.