“ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР”-ыг бүрдүүлсэн байгууллагаар шалгарлаа

“ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР”-ыг бүрдүүлсэн байгууллагаар шалгарлаа

“Эрүүл ажлын байр удирдамж”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 1 дүгээр хавсралтаар, төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар газрын даргын 2018.02.05-ны өдрийн А/04 дүгээр тушаалаар батлуулан байгууллага, хамт олныхоо дунд эрүүл амьдрах хандлага, зан үйлийг төлөвшүүлэх, ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих орчинг бий болгоход идэвх санаачлагатай  ажиллаж, бусдыгаа манлайлан “ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР”-ыг бүрдүүлсэн байгууллага уралдаанд 3-р байрт шалгарлаа.