“Шинэ санаа - Шилдэг инноваци 2018” уралдаан амжилттай зохион байгуулагдлаа

“Шинэ санаа - Шилдэг инноваци 2018” уралдаан амжилттай зохион байгуулагдлаа

Нийслэлд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх болон жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын төсөл гэсэн үндсэн 2 чиглэлийн хүрээнд шинэ шийдэл бүхий техник технологийг нэвтрүүлэх, шинэ санаа, инновацийг дэмжих зорилгоор “Шинэ санаа - Шилдэг инноваци 2018” төслийн  уралдааныг 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-наас 12 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам хамтран амжилттай зохион байгууллаа. 
Уралдааны эхний шатанд дээрх 2 салбар бүрээс 10 төсөл шалгаруулж  нийт 20 төслийн эздийг Улаанбаатар инновацийн төвд 3 өдрийн хурдасгуур хөтөлбөрт хамруулан  бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн орчин үеийн чиг хандлага, бизнесийн хэтийн стратеги, гол анхаарах зүйлс болон түгээмэл гаргадаг алдаануудын талаар сургалт зохион байгууллаа.
Ийнхүү шалгарсан 20 төслөөс Нийслэлийн  тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн  шилдгийн шилдгээр “Эко бин” ХХК-ийн  “Экобин хог хаягдлын менежментийн шийдэл” төсөл шалгарч 10,000,000 төгрөг,  Жижиг дунд үйлдвэрийн салбарын шилдгийн шилдгээр “Бийлог Техноложиес” ХХК-ийн “Бэлгэвчний ATM” төсөл шалгарч 15,000,000 төгрөгийн грант олголоо.