Улаанбаатар инновацийн төв

Улаанбаатар инновацийн төв

Өндөр технологи, инновацийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаанд түшиглэсэн инновацийн тогтолцоог бий болгож олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий компаниудыг бий болгох, өндөр технологийн гарааны компаниудыг бойжуулах, үр дүнтэй хамтын ажиллагааг хангах, өндөр ур чадвартай, мэргэшсэн хүний нөөцийг хөгжүүлж, нийслэлд тулгамдаж буй асуудлыг инновацийн шийдлээр шийдвэрлэх, инновацийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.