Албан хаагчдын мэдээлэл

Үйлчилгээ захидал, харилцааны асуудал: 
З.Ариунзул /Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн/ 
Утас:99818494
Е-мэйл: Ariunzul8698@gmail.com

З.Ержан /Хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн/
Утас: 99772561
Е-мэйл: yerjan.z@gmail.com

Иргэдийн өргөдөл, гомдол хариуцсан албан хаагч:
Ж.Тамжид /Эрх зүй, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн/
Утас: 99054543
Е-мэйл: tamjid86@gmail.com