Холбоо барих мэдээлэл

Холбоо барих мэдээлэл

Үйлчилгээ захидал, харилцааны асуудал: 
З.Ариунзул /Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн/ 
Утас:99818494
Е-мэйл: Ariunzul8698@gmail.com

Иргэдийн өргөдөл, гомдол хариуцсан албан хаагч:
Ж.Тамжид /Эрх зүй, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн/
Утас: 99054543
Е-мэйл: tamjid86@gmail.com

Удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй уулзах уулзалтын хуваарь