Эрх зүйн баримт бичиг

Файлын нэр Хэмжээ
Налайх Барилгын Материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк 2.22 MB
Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй боловсруулах үйлдвэрүүдийн талаар авах арга хэмжээний тухай 1.45 MB
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 151.51 KB
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 3.85 MB
Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах тухай 2.53 MB