Холбоо барих

Үйлчилгээ захидал, харилцааны асуудал: 
С.Дөлгөөн /Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн/ 
Утас:88162345
Е-мэйл: dulguushee@gmail.com 

З.Ержан /Хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн/
Утас: 99772561
Е-мэйл: yerjan.z@gmail.com

Иргэдийн өргөдөл, гомдол хариуцсан албан хаагч:
Ж.Тамжид /Эрх зүй, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн/
Утас: 99054543
Е-мэйл: tamjid86@gmail.com