Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий өндөр технологид суурилсан үйлдвэрлэл, инновацыг цогцоор нь хөгжүүлнэ

Үйлдвэрлэл технологийн паркууд

Налайх ҮТП

Парк байгуулагдсанаар Улаанбаатар хотын бүсийн хэмжээнд баригдаж байгаа барилгуудад шаардлагатай барилгын материалаар хангах, барилгын төсөвт өртгийг хямдруулах, улмаар Налайх дүүргийн иргэдийг түр болон байнгын ажлын байраар хангах нөхцөл бүрдэнэ.

Сайтад зочлох

Эмээлт ҮТП

Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн ҮТП байгуулагдсанаар нэмүү өртгийг бий болгож татварын бааз суурийг өргөтгөн, арьс ширэн түүхий эдийн 80%-ийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэх боломж бүрдэж, дэвшилтэт технологи үйлдвэрлэлд нэвтэрч, байгаль орчинд ээлтэй олон улсын шаардлагыг хангахуйц экспортын баримжаатай үйлдвэрлэл хөгжин, паркийн хүрээнд 24000 орчим ажлын байр бий болно.

Сайтад зочлох

Багануур ҮТП

Парк байгуулагдсанаар үндэсний компаниуд хүчин чадлаа нэмэгдүүлж, үйл ажиллагаагаа хөгжүүлж олон улсын зах зээлд өрсөлдөх, шинээр бий болох ажлын байр, мэргэшсэн ажилтны тоог нэмэгдүүлэх замаар бүс нутгийн хөгжилд ахиц дэвшил гарах, манай орны эдийн засгийн тусгаар байдал баталгаажих зэргээр Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн амьдралд томоохон өөрчлөлт, олон эерэг үр дүн, нөлөөг авчирна.

Сайтад зочлох

Статистик үзүүлэлтүүд

ААНБ байршлаар
Нийслэлийн ААНБ тоо 2013-2016
Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-ын Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар 2016
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2016